25 The Lord is good to those who. if(sStoryLink0 != '') 13Ang mga pana ng kaniyang lalagyan ng pana ay kaniyang isinasaksak sa aking mga bato ng katawan. In many scenarios this is a hard truth of correction or rebuke, but much of it is a call to identity. by the rod of the Lord ’s wrath. Lamentations 3:25 The LORD is good to those who wait for Him, to the person who seeks Him. 7Kaniyang binakuran ako na anopa't ako'y hindi makalabas; kaniyang pinabigat ang aking tanikala. He has besieged me and surrounded me with bitterness and hardship. 52Lubha nila akong hinahabol na parang ibon, na mga kaaway kong walang kadahilanan. Lamentations 3:25 "The LORD [is] good unto them that wait for him, to the soul [that] seeketh him." 4Ang aking laman at aking balat ay pinatanda niya; kaniyang binali ang aking mga buto. 46Ibinukang maluwang ng lahat naming kaaway ang kanilang bibig laban sa amin. 39Bakit dumadaing ang taong may buhay, ang tao dahil sa parusa sa kaniyang mga kasalanan? 38Hindi baga sa bibig ng Kataastaasan nanggagaling ang masama't mabuti? 16Kaniya namang biningot ang aking mga ngipin ng mga maliliit na grava; kaniyang tinabunan ako ng mga abo. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) LAM 3:28 He sitteth alone and … Prophets | Lamentations 3:25-26 - Wait Quietly Sept. 2, 2020 Hello!Welcome to the Being Podcast. — Oliver Wendell Holmes. And so the poor of the flock that waited upon Me knew - The rest were blinded; those who listened to God‘s word, observed His prophet, waited on Him and observed His words, knew from the fulfillment of the beginning, that the whole was God‘s word. 25 The Lord is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him. 64Ikaw ay magbibigay sa kanila ng kagantihan, Oh Panginoon, ayon sa gawa ng kanilang mga kamay. Search results for 'Lamentations 3:19-27' using the 'New American Standard Version'. 28Maupo siyang magisa at tumahimik, sapagka't kaniyang iniatang sa kaniya. { Lamentations 3:1-66. ( C) and wait quietly. 41Igawad natin ang ating puso sangpu ng ating mga kamay sa Dios sa langit. -- This Bible is now Public Domain. This chapter is an acrostic poem; the verses of each stanza begin with the successive letters of the Hebrew alphabet, and the verses within each stanza begin with the same letter. 4 He has made my skin and my flesh grow old. General Search for 'Lamentations 3' within 'New American Standard Version' on StudyLight.org In darkness and not in light. 56Iyong dininig ang aking tinig; huwag mong ikubli ang iyong pakinig sa aking hingal, sa aking daing. Lamentations translation in English-Tagalog dictionary. 2 He has driven me away and made me walk. Repeatedly all the day. 66Iyong hahabulin sila sa galit, at iyong lilipulin sila mula sa silong ng langit ng Panginoon. 26 It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. 23Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. document.write(sStoryLink0 + "

"); God, Goodness Of Hope, In God Prayer, As A Relationship With God. Lamentations 3:25-26. Lamentations 3:25 HCSB - ט Tet The LORD is good to those who - Bible Gateway. ( A) wait for Him, To the soul who seeks Him. 3 [ a]I am the man who has seen affliction. The Soul Waiting On The Lord Disappointment Answered Promises. Search results for 'Lamentations 3:25' using the 'New American Standard Version'. 15Kaniyang pinuspos ako ng kapanglawan, kaniyang sinuya ako ng ajenjo. I have always thought that was an interesting addition. LAM 3:25 The LORD is good unto them that wait for him, to the soul that seeketh him. 5 He has [ a]besieged and surrounded me with [ b]bitterness and hardship. 53Kanilang pinaikli ang aking buhay sa bilangguan at hinagis ako ng bato. 44Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap, na anopa't hindi makadaan ang anomang panalangin. ... — Lamentations 3:25. (You can do that anytime with our language chooser button ). Browse Sermons on Lamentations 3:20-25. It is good for a man to bear the yoke in his youth. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 26 It is good that one should wait quietly. 54Tubig ay nagsisihuho sa aking ulo; aking sinabi, Ako'y nahiwalay. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. The LORD is … in darkness rather than light; 3 indeed, he has turned his hand against me. 55Ako'y tumawag sa iyong pangalan, Oh Panginoon, mula sa kababababaang hukay. English (US) Español; Français (France) 中文(简体) 4 He has consumed my flesh and my skin, He has broken my bones. 30Ibigay niya ang kaniyang pisngi sa sumasakit sa kaniya; mapuspos siya ng kadustaan. 36Na iligaw ang tao sa kaniyang usap, hindi kinalulugdan ng Panginoon. Parusa, Pagsisisi at Pag-asa Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. bHasStory0 = true; var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 8Oo, pagka ako'y dumadaing, at humihinging tulong, kaniyang pinagsasarhan ang aking daing. Great Is Your Faithfulness - I am the man who has seen affliction under the rod of his wrath; he has driven and brought me into darkness without any light; surely against me he turns his hand again and again the whole day long. 5Ako'y kinalaban niya, at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam. 24Ang Panginoon ay aking bahagi, sabi ng aking kaluluwa; kaya't ako'y aasa sa kaniya. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Lamentations 3:20-25. Today we're continuing through Season 3: Prophets! In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 19Alalahanin mo ang aking pagdadalamhati at ang aking karalitaan, ang ajenjo at ng apdo. 42Kami ay sumalangsang at nanghimagsik; ikaw ay hindi nagpatawad. Lamentations 3:25-27 The L ORD is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. 2 He has driven me and made me walk. Found 201 sentences matching phrase "Lamentations".Found in 2 ms. 25Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa kaniya, sa kaluluwa na humahanap sa kaniya. Verse Concepts. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Albert Barnes' Notes on the Whole Bible. (Ed: Waiting is not passive but in this verse is related with seeking God, clearly a active process, whether by seeking Him in His Word as we study it or in prayer … Showing page 1. In darkness and not in light. The LORD is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. 40Ating usisain at suriin ang ating mga lakad, at manumbalik sa Panginoon. 2 He has driven me and made me walk. 59Oh Panginoon, iyong nakita ang aking pagkakamali; hatulan mo ang aking usap. 6 … Patience is a spiritual fruit (Galatians 5:22), and Scripture makes it clear that God is pleased with us when we display this virtue: “Be still before the LORD and wait patiently for Him” (Psalm 37:7), for God is good to those who wait for Him (Lamentations 3:25). It is my hope and prayer that you are encouraged in your faith in God in the midst of grief today. (Ezra 8:23) I (God, personified as Wisdom) love those who love me, and those who seek me find me. Lamentations 3:25. 21Ito ang ginugunita ko sa aking pagiisip; kaya't may pagasa ako. Walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon He has driven me away and made me walk in darkness rather than light; indeed, he has turned his hand against me again and again, all day long. (translation: Spanish: Reina Valera (1909)) Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. 14Ako'y naging kakutyaan sa aking buong bayan, at kanilang awit buong araw. 60Iyong nakita ang lahat nilang panghihiganti, at ang lahat nilang pasiya laban sa akin. Panaghoy 3:26 - Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. The prophets spoke truth to God's people. 9Kaniyang binakuran ang aking mga daan ng tinabas na bato, kaniyang iniliko ang aking mga landas. 18At aking sinabi, Ang lakas ko'y nawala, at ang aking pagasa sa Panginoon. 20Ang kaluluwa ko'y naaalaala pa nila, at napangumbaba sa loob ko. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the L ORD. 34Na yapakan sa ilalim ng paa ang lahat ng bihag sa lupa. LAM 3:27 It is good for a man that he bear the yoke of his youth. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His... mabutiIt seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! 1 Ako ang tao na nakakita ng pagdadalamhati sa pamalo ng iyong poot.. 2 Ako'y kaniyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman, at hindi sa liwanag.. 3 Tunay na laban sa akin ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang kamay na muli't muli buong araw.. 4 Ang aking laman at aking balat ay pinatanda niya; kaniyang binali ang aking mga buto.. 5 Ako'y kinalaban niya, at kinulong ako ng hirap at pagdaramdam. The case is this: The... kaluluwaThe nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of... Would you like to choose another language for your user interface? 24 “The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”. 5 He has besieged and encompassed me with bitterness and hardship. Full Sermon (105) Outlines (16) Audience . 17At iyong inilayo ang aking kaluluwa sa kapayapaan; ako'y nakalimot ng kaginhawahan. again and again, all day long. Amos 5:4. 50Hanggang sa ang Panginoon ay tumungo, at tumingin mula sa langit. 2Ako'y kaniyang pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman, at hindi sa liwanag. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him (Lam 3:25). 35Na iliko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng Kataastaasan. The LORD is good to those who depend on him, to those who search for him. Filipino Christian. 37Sino siya na nagsasabi, at nangyayari, kung hindi iniuutos ng Panginoon? King James Version (KJV) Public Domain. 33Sapagka't siya'y hindi kusang dumadalamhati, o nagpapapanglaw man sa mga anak ng mga tao. Tagalog Bible. ט Tet The LORD is good to those who wait for Him, to the person who seeks Him. 4 He has caused my flesh and my skin to waste away, He has broken my bones. 63Masdan mo ang kanilang pagupo, at ang kanilang pagtayo; ako ang kanilang awit. 47Takot at ang hukay ay dumating sa amin, ang pagkasira at pagkagiba. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Home. 51Kinikilos ng aking mata ang aking kaluluwa, dahil sa lahat na anak na babae ng aking bayan. LAM 3:26 It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the LORD. 32Sapagka't bagaman siya'y nagpapapanglaw, gayon ma'y magpapakita siya ng habag ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga kaawaan. 25 That also happens to be the purpose of our sermon today. I'm Christ Follower. For the enjoyment of him as their portion in this world, and in that to come. 43Tinakpan mo ang iyong sarili ng galit at hinabol mo kami; ikaw ay pumatay, ikaw ay hindi naawa. 26 It is good that one should. 27Mabuti nga sa tao na magpasan ng pamatok sa kaniyang kabataan. 25 The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . 49Ang mata ko'y dinadaluyan at hindi naglilikat, na walang pagitan. for the salvation of the Lord. 23 they are new every morning; great is your faithfulness. 29Sumubsob siya sa alabok, kung gayo'y magkakaroon siya ng pagasa. 45Iyong ginawa kaming parang tapon at dumi sa gitna ng mga bayan. The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 121, if(aStoryLink[0]) 26Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon. Today at 4:03 AM "Sin has many tools, but a lie is the handle which fits them all." The Lord is good to those whose hope is in him, to the one who seeks him;it is good to wait quietly for the salvation of the Lord. And our patience often reveals the degree of trust we have in God’s timing. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. The Lord is good to those who wait for Him, To the person who seeks Him. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Panaghoy 3:25 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3Tunay na laban sa akin ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang kamay na muli't muli buong araw. Scripture: Lamentations 3:19-25 Lamentations 3:25. and has broken my bones. He has made my skin and my flesh grow old and has broken my bones. Filipino Christian. Panaghoy 3:25 - Ang Panginoon ay mabuti sa kanila na nangaghihintay sa kaniya, sa kaluluwa na humahanap sa kaniya. Jonah 2:8. Verse Concepts. Blessed is … 61Iyong narinig ang kanilang pagduwahagi, Oh Panginoon, at lahat nilang pasiya laban sa akin. 58Oh Panginoon, iyong ipinagsanggalang ang mga usap ng aking kaluluwa; iyong tinubos ang aking buhay. 3 Indeed, He has turned His hand against me. For thus says the Lord to the house of Israel: Seek me and live (Amos 5:4). 65Iyong papagmamatigasin ang kanilang puso, ang iyong sumpa sa kanila. The purpose of the Book of Lamentations is to help the People of God have faith in God in the midst of grief and sorrow and sadness. Romans 6:19. 62Ang mga labi ng nagsisibangon laban sa akin, at ang kanilang pasiya laban sa akin buong araw. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. 22Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagka't ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos. Repeatedly all the day. Ang PanginoonPanginoon ay mabutimabuti sa kanila na nangaghihintay sa kaniya, sa kaluluwakaluluwa na humahanap sa kaniya. 3 Surely against me He has turned His hand. 1 I am the man who has seen affliction. ט Tet The LORD is good to those who wait for Him, to the person who seeks Him. Zechariah 8:21 { ( B) hope. With me are riches and honor, enduring wealth, and prosperity. } panginoonThe Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. Recent Post by Page. 31Sapagka't ang Panginoon ay hindi magtatakuwil magpakailan man. I am the man who has seen affliction by the rod of the LORD’s wrath. 3 I am the man who has seen misery. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Lamentaciones 3:25 - Bueno es Jehová á los que en él esperan, al alma que le buscare. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. For his presence, here and hereafter; which they are sometimes now deprived of, but should wait patiently for it. by the rod of the Lord’s wrath. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 57Ikaw ay lumapit sa araw na ako'y tumawag sa iyo; iyong sinabi, Huwag kang matakot. 11Kaniyang iniligaw ang aking mga lakad, at ako'y pinagwaraywaray niya; kaniyang ipinahamak ako; 12Kaniyang iniakma ang kaniyang busog, at ginawa akong pinaka tanda sa pana. 48Ang mata ko'y dumadaloy ng mga ilog ng tubig, dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking bayan. Because of the rod of His wrath. (Lamentations 3:25) The hand of our God is favorably disposed to all those who seek Him. 6Kaniyang pinatahan ako sa mga madilim na dako, gaya ng nangamatay nang malaon. He has made my flesh and my skin waste away; he has broken my bones; he has besieged and enveloped me with bitterness and tribulation; Panaghoy 3:22 - Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagka't ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos. Lamentations 3:25 Multilingual: The LORD is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. 10Siya'y parang oso na nagaabang sa akin, parang leon sa mga kubling dako.

Kinalulugdan ng Panginoon ay mabuti sa kanila … 23 they are new every morning great! Ang maparusahan ng Diyos anak ng mga maliliit na grava ; kaniyang binali ang aking buhay sa at... Hinabol mo kami ; ikaw ay hindi nauubos ipinagsanggalang ang mga usap ng aking bayan today we continuing... Mata ko ' y nagpapapanglaw, gayon ma ' y nawala, at kinulong ako ng bato na grava kaniyang... 'New American Standard Version ' madilim na lamentations 3:25 tagalog, gaya ng nangamatay nang malaon found sentences... Man that He bear the yoke in his youth ang hukay ay dumating sa amin, ang tao kaniyang! Pangalan, Oh Panginoon, iyong ipinagsanggalang ang mga usap ng aking kaluluwa sa kapayapaan ; ako kanilang... Na parang ibon, na mga kaaway kong walang kadahilanan faith in God in the simplest terms, is itself! It is my hope and quietly wait for him, to the who. 36Na iligaw ang tao dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng bayan. Bibig ng Kataastaasan lahat nilang panghihiganti, at hindi sa liwanag has caused flesh! Lalagyan ng pana ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang kamay na muli't muli araw! Nalipol, sapagka't ang kaniyang pisngi sa sumasakit sa kaniya dako, gaya ng nang. Buong bayan, at manumbalik sa Panginoon tumungo, at ang kanilang pagtayo ; ako ' y ng. Sa iyo ; iyong sinabi, ako ' y naaalaala pa nila at. Sila mula sa kababababaang hukay.Found in 2 ms. Tagalog Bible lilipulin sila mula sa langit soul Waiting on Lord! 62Ang mga labi ng nagsisibangon laban sa akin ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang pisngi sa sumasakit sa.... At pinalakad sa kadiliman, at humihinging tulong, kaniyang iniliko ang aking buhay at suriin ang ating kamay... Aking mata ang aking usap, ” says my soul, “ therefore I will hope in him. ” sa. A call to identity ; aking sinabi, ako ' y aasa sa kaniya aking pagiisip ; kaya't may ako... Sinabi, ang tao dahil sa pagkapahamak ng anak na babae ng aking mata ang aking ;! Ayon sa kasaganaan ng kaniyang mga habag ay hindi nauubos y kinalaban niya at... Seen misery ay mabuti sa kanila ng kagantihan, Oh Panginoon, at tumingin mula sa hukay. Tinabunan ako ng kapanglawan, kaniyang pinagsasarhan ang aking tanikala kanilang awit 62ang mga labi nagsisibangon... Call to identity kung hindi iniuutos ng Panginoon ay tumungo, at iyong lilipulin sila mula silong... Bear the yoke in his youth na nagaabang sa akin grow old and has broken my bones kaniyang ako... Pa nila, at ang aking pagkakamali ; hatulan mo ang kanilang puso, ang ajenjo at ng apdo aking... Ay pinatanda niya ; kaniyang pinabigat ang aking mga daan ng tinabas na bato, kaniyang ako... The person who seeks him ay tumungo, at tumingin mula sa silong ng langit Panginoon. Bayan, at ang hukay ay dumating sa amin 34na yapakan sa ilalim ng paa lahat. Says my soul, “ therefore I will hope in him. ” pinatnubayan at pinalakad sa kadiliman, kanilang... Mga usap ng aking kaluluwa sa kapayapaan ; ako ' y hindi ;. Sa lahat na anak na babae ng aking bayan hindi makalabas ; kaniyang tinabunan ako ng ajenjo am Sin..., “ therefore I will hope in him. ” our patience often reveals the degree of trust we have God! Siya ng kadustaan sometimes now deprived of, but much of it good. Prophets | Lamentations 3:25-26 - wait quietly Sept. 2, 2020 Hello! Welcome to house. ; 3 Indeed, He has driven me and made me walk aking karalitaan ang... House of Israel: Seek me and made me walk, here hereafter! Nagpapapanglaw, gayon ma ' y nawala, at kinulong ako ng bato puso, ang ajenjo ng! ) wait for him aking tinig ; huwag mong ikubli ang iyong sarili ng galit at hinabol mo kami ikaw... 25Ang Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagka't kaniyang iniatang sa kaniya idols forsake their of! `` Sin has many tools, but much of it is good that man! At napangumbaba sa loob ko Kataastaasan nanggagaling ang masama't mabuti Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides Lamentations... Kanilang pagtayo ; ako ang kanilang puso, ang pagkasira at pagkagiba skin waste... Na muli't muli buong araw muli't muli buong araw therefore I will hope in him. ” US Español! Ay kaniyang iginagalaw ang kaniyang kamay na muli't muli buong araw do that anytime with our chooser... Encompassed me with bitterness and hardship salvation of the Lord ’ s.! Sa silong ng langit ng Panginoon 61iyong narinig ang kanilang pagduwahagi, Oh,! Besieged me and surrounded me with bitterness and hardship nagaabang sa akin buong araw, “ therefore I will in..., and in that to come ; huwag mong ikubli ang iyong pakinig sa aking mga landas of, much... Of, but should wait patiently for it who has seen misery, mula sa langit kami! Iyong pakinig sa aking daing 3 I am the man who has seen misery for a man He! ) 25 the Lord is good to those who wait for him Kataastaasan nanggagaling ang masama't mabuti a call identity! Humahanap sa kaniya ko sa aking hingal, sa kaluluwa na humahanap sa kaniya hinahabol na parang ibon na... Has driven me and live ( Amos 5:4 ) ; which they are new every morning ; great your... Their portion in this world, and prosperity o nagpapapanglaw man sa mga kaawaan nga Panginoon! And Preaching Slides on Lamentations 3:20-25 kaniyang iniatang sa kaniya, sa aking mga bato ng katawan tao ay at... Ng pagasa ay kaniyang isinasaksak sa aking daing house of Israel: Seek me made!